Movere utvikling


Responsivt webdesign – WordPress nettside – Drift og support

Movere består av en gruppe mennesker med lang sosialfaglig erfaring og kompetanse innenfor sosialfaglig arbeid/barnevern og bemanning.

Movere hadde oppstart i januar 2016 og har i dag familiehjem/beredskapshjem i Østfold, og Akershus.

Vi utviklet:

  • Skreddersydd responsivt webdesign
  • Oppsett av WordPress CMS
  • Oppsett av tekst og bilder
  • Drift og support på nettside